Kangwondo Yang Yang Friendship Special Part 2

Guests Lee Sae Wook, Kim Dae Myung, Chung Man Shik, Kim Young Tak, Kang Ae Won, Cho Jae Woon, Sung Joo Hoon, Yang Dahl Saem, Kim Min Kyung, Chang Dong Hyuk, and Oh Jung Sae return for the second part of the Kangwondo Yang Yang Friendship Special.