Thu, Jun 20, 2013

Celebs press Obama to eliminate nukes