Tour-Ture

As Kandi Burruss and Kim Zolciak continue their tour, Cynthia Bailey's wedding is threatened.