Thu, Dec 2, 2010

Actress Nicole Kidman; author Nora Ephron.