Rebound King: Hanamichi Sakuragi

Shohoku gain on Shoyo with the help of Ryota’s plays.