Savior!? Hanamichi Sakuragi

Ryonan scores first, but Shohoku’s Hanamichi scores right back.