Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon

Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon

Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon

6/10 NR

September 27, 2013

Young Detective Dee: Rise Of The Sea Dragon Synopsis

A prequel to "Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame"

Rated

Young Detective Dee: Rise Of The Sea Dragon Movie Trailers

Young Detective Dee: Rise Of The Sea Dragon Casts

Carina Lau
Carina Lau

Wu Zetian

Chao Hsu Lin
Chao Hsu Lin

Cheng An

Chao Xu
Chao Xu

Da Lisi Guard

Chen Kun
Chen Kun

Dr. Wang Pu

Chen Song
Chen Song

Huoyi's Man

Fanjie Meng
Fanjie Meng

Huoyi's Man