With Jerzy Grotowski, Nienadowka, 1980

With Jerzy Grotowski, Nienadowka, 1980

With Jerzy Grotowski, Nienadowka, 1980

With Jerzy Grotowski, Nienadowka, 1980 Synopsis

Rated