Tora-san's Rise and Fall (Otoko wa tsurai yo: Torajiro aiaigasa)

Movie Times for Ashburn

July 18, 1974
Shochiku Kinema Kenkyû-jo