Manji (1964)

Manji (1964)

Manji (1964)

8/10 NR

July 25, 1964 | 01 hr 31 min

Manji (1964) Synopsis

The four principles in a love affair collide when jealousy, blackmail and suicide enter the picture.

Rated NR

Manji (1964) Casts

Ayako Wakao
Ayako Wakao

Mitsuko Tokumitsu

Kyoko Kishida
Kyoko Kishida

Sonoko Kakiuchi

Eiji Funakoshi
Eiji Funakoshi

Kotaro Kakiuchi

Ken Mitsuda
Ken Mitsuda

Novelist

Yᅢᄏsuke Kawazu
Yᅢᄏsuke Kawazu

Eijiro Watanuki