Hitman in the Hand of Buddha (Jie dao sha ren)

Hitman in the Hand of Buddha (Jie dao sha ren)

Hitman in the Hand of Buddha (Jie dao sha ren)

Hitman In The Hand Of Buddha (Jie Dao Sha Ren) Synopsis

Rated