EXTRAORDINARY Cast and Crew

This div will be replaced by the JW Player.
8/10 NR

Extraordinary Cast

Lang Yueting
Lang Yueting

Qingshui

Xuan Huang
Xuan Huang

Lin Kai

Huang Xuan
Huang Xuan

Lin Kai

Zu Feng
Zu Feng

Luo Dongfeng

Xiao Cong
Xiao Cong

Yang Bin

Jiadong Xing
Jiadong Xing

Li Jianguo

Zhao Bingrui
Zhao Bingrui

Wang Bo

Dai Lele
Dai Lele

Lin Kai's mother

Xing Jiadong
Xing Jiadong

Li Jianguo

Li Xiaochuan
Li Xiaochuan

Xiao Bei

This product uses the TMDb API but is not endorsed or certified by TMDb.

Extraordinary Crew

Writer

Director

Director