Blind Director (Der Angriff der Gegenwart auf die ubrige Zeit),The

Blind Director (Der Angriff der Gegenwart auf die ubrige Zeit),The

Blind Director (Der Angriff der Gegenwart auf die ubrige Zeit),The

5/10 NR

October 31, 1985

Blind Director (Der Angriff Der Gegenwart Auf Die Ubrige Zeit),The Synopsis

A poignant film essay about 'superfluous people' facing up to a moment of crisis in their lives.

Rated NR

Blind Director (Der Angriff Der Gegenwart Auf Die Ubrige Zeit),The Casts

Jutta Hoffmann
Jutta Hoffmann

Gertrud Meinecke

Armin Mueller Stahl
Armin Mueller Stahl

Blinder Regisseur

Hans Michael Rehberg
Hans Michael Rehberg

Herr von Gerlach

Peter Roggisch
Peter Roggisch

Groᅢ゚er Chef

Rosel Zech
Rosel Zech

ᅢトrztin

Edgar M. Böhlke
Edgar M. Böhlke

Schrotthᅢᄂndler