Movies in Theaters near Junction City, KS

B & B Junction City Gem

1016 West 6th Street Junction City, KS 66441


AMC Seth Childs 12

2610 Farm Bureau Manhattan, KS 66502

AMC Dine-In Manhattan 13

103 Manhattan Town Center Manhattan, KS 66502

Art Center Cinema

150 S. Santa Fe Avenue Salina, KS 67401

AMC Salina 10

2259 South 9 Street Salina, KS 67401