Yuriko Yoshitaka

Yuriko Yoshitaka

Birthplace: Tokyo