Yukiko Shimazaki

Yukiko Shimazaki

Birthplace: Tokyo