Yukiko Okamoto

Yukiko Okamoto

Birthplace: Hadano