Yuichi Mikami

Yuichi Mikami

Birthplace: Minato, Tokyo