Yuichi Fukuda

Yuichi Fukuda

Birthplace: Oyama, Tochigi, Japan