Yoshitaka Amano

Yoshitaka Amano

Birthplace: Shizuoka