Yoshinori Fujita

Yoshinori Fujita

Birthplace: Hirosaki