Yoshiko Sakakibara

Yoshiko Sakakibara

Birthplace: Chiba