Yasutaka Tsutsui

Yasutaka Tsutsui

Birthplace: Sumiyoshi-ku, Osaka