Wu Tianming

Wu Tianming

Birthplace: Sanyuan County