Vishal Bhardwaj

Vishal Bhardwaj

BORN:

August 4, 1960 in Bijnor, Uttar Pradesh, India