Vasili Merkuryev

Vasili Merkuryev

BORN:

in Ostrov, Ostrovsky District, Pskov Oblast