Tsuyoshi Ujiki

Tsuyoshi Ujiki

Birthplace: Setagaya