Tovah Feldshuh

Tovah Feldshuh

Birthplace: New York City