Toru Nakamura

Toru Nakamura

Birthplace: ?ta, Tokyo