Tony Kushner

Tony Kushner

BORN:

July 16, 1956 in New York City, New York