Tin Chiu Hung

Tin Chiu Hung

Birthplace: Hong Kong