Tatsumi Kumashiro

Tatsumi Kumashiro

Birthplace: Saga