Takeshi Wakamatsu

Takeshi Wakamatsu

Birthplace: Tokyo