Takeshi Kaneshiro

Takeshi Kaneshiro

Birthplace: Taipei