Takashi Tsukamoto

Takashi Tsukamoto

Birthplace: Hachioji, Tokyo, Japan