Takashi Sasano

Takashi Sasano

Birthplace: Ichinomiya, Hy?go