Sonny Shroyer

Sonny Shroyer

Birthplace: Valdosta, Georgia, USA