Shusuke Kaneko

Shusuke Kaneko

Birthplace: Tokyo, Japan