Shûichirô Moriyama

Shûichirô Moriyama

Birthplace: Nagoya