Shu Lea Cheang

Shu Lea Cheang

Birthplace: Taiwan