Shoichiro Masumoto

Shoichiro Masumoto

BORN:

in Osaka Prefecture