Shoichiro Masumoto

Shoichiro Masumoto

Birthplace: Osaka Prefecture