Shinya Tsukamoto

Shinya Tsukamoto

Birthplace: Shibuya