Shintaro Shimosawa

Shintaro Shimosawa

Birthplace: Chicago - Illinois - USA