Shintaro Katsu

Shintaro Katsu

Birthplace: Chiba Prefecture