Shinobu Ohtake

Shinobu Ohtake

Birthplace: Tokyo, Japan