Shinichi Hatori

Shinichi Hatori

Birthplace: Saitama