Shingo Mizusawa

Shingo Mizusawa

Birthplace: Sendai