Shingo Katori

Shingo Katori

Birthplace: Yokohama