Shiho Fujimura

Shiho Fujimura

Birthplace: Kawasaki