Shigeru Muroi

Shigeru Muroi

Birthplace: Namerikawa